عدم برگزاری کنفرانس به صورت حضوری
1402/08/24

با سلام خدمت پژوهشگران دانشجویان و استاید گرامی

به استحضار می رساند با توجه به اینکه تعداد افراد حضوری ثبت نام کننده به حدنصاب نرسید کنفرانس به صورت غیرحضوری خواهد بود و مدارک و گواهینامه های شرکت کنندگان از طریق پست خدمتتان ارسال خواهد شد.

با تشکر

دبیرخانه کنفرانس