تعرفه های ثبت نام

ثبت نام دانشجویان:

 

380.000 تومان

   ثبت نام غیر حضوری

650.000 تومان

ثبت نام حضوری


هزینه مقاله دوم به بعد 300.000 تومان خواهد بود.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه های کنفرانس (به تعداد نویسندگان مقاله) می باشد.

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله در کنفرانس (به تعداد نویسندگان مقاله) می باشد که از طریق پستی به دست پژوهشگران خواهد رسید

با یکبار ثبت نام به تعداد نویسندگان مقاله گواهینامه صادر خواهد شد و بعد از برگزاری کنفرانس برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

ثبت نام آزاد:

 

480.000 تومان

   ثبت نام غیر حضوری

800.000 تومان

ثبت نام حضوری


هزینه مقاله دوم به بعد 300.000 تومان خواهد بود.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه های کنفرانس (به تعداد نویسندگان مقاله) می باشد.

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله در کنفرانس (به تعداد نویسندگان مقاله) می باشد که از طریق پستی به دست پژوهشگران خواهد رسید

با یکبار ثبت نام به تعداد نویسندگان مقاله گواهینامه صادر خواهد شد و بعد از برگزاری کنفرانس برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

 

پژوهشگرانی که تمایل داشته باشند، می توانند علاوه بر گواهینامه های دریافتی از کنفرانس، برای مقالات خود گواهینامه iqs انگلستان نیز دریافت نمایند، برای این منظور می بایست در هنگام پرداخت هزینه های کنفرانس، هزینه مربوطه به این گواهینامه را نیز پرداخت نمایند.
هزینه گواهینامه iqs برای هر نویسنده : 250.000 تومان

در گواهینامه iqs برخلاف گواهینامه های کنفرانس با هر پرداخت، فقط یک گواهینامه صادر می شود.